سسین

جزئیات پروژه

معرفی مختصر کتاب

این کتاب مشتمل بر هفت داستان کوتاه با عنوان‌های «سفر»، «سبز»، «سرخ»، «آینه‌ساز»، «بیوگرافی یک روز»، «باغ نهال» و «قمقمه» است که با تکیه بر مفاهیم زیبایی‌شناسی و نشانه‌شناسی تصویری و کلامی نگاشته شده است. هر یک از این داستان‌ها مضمون جداگانه‌ای را در قالب رویدادها بیان می‌کند. رویدادهایی که آمایش یک مضمون مشخص در هر داستان کوتاه است و در پایان هر داستان می‌توان به آن دست یافت. در داستان اول با عنوان «سفر» به انسان‌هایی پرداخته می‌شود که با تمام تلاشی که می‌کنند تا به هدف خود برسند باز از زندگی خود راضی و خشنود نیستند.

برای خرید کتاب اینجا را ببینید.