شکوه شب

جزئیات پروژه

معرفی مختصر کتاب

در کتاب حاضر، قطعاتی از نظم و نثر در پنج بخش نظام یافته است :((شبانه‌ها))، ((دوبیتی‌ها))، ((غزلیات و قصاید))، ((مثنویات و منظومات)) و ((چهارپاره‌ها)) . علاقه‌مندان کتاب را با این عناوین پی می‌گیرند :((باز باران))، ((هاله غم))، ((قدرت سلیمان))، ((دل شیدا))، ((سرو پایدار))، ((پرستار مستان))، ((اسرار دل))، ((شهره میخانه)) .بخشی از نوشته((رنگین کمان زیبایی که ما را به بازی می‌گیرد)) بدین قرار است :((نقش ستارگان و سیارات در آسمان بلند همان آینه زیبنده دریاها و تصویر ایستادن سرو و داستان خزیدن سوسمارهاست .غرش رعدی که حاصل برخورد ابرها با یک دیگر است، نور خیره کننده‌ای که آسمان را به زمین متصل می‌کند،…و هرآنچه در زمین و آسمان و دریاهاست، حکایت از وجود یگانه یاری دارد که مرا با دیگران بیگانه می‌سازد .((….

برای خرید کتاب اینجا را ببینید.