رقص قلم

جزئیات پروژه

معرفی مختصر کتاب

((رقص قلم)) مجموعه اشعار نویی است با این عناوین :((فریاد))، ((حدیث حکایت))، ((طلوع))، ((صاحب من))، ((اشک یا چوبه دار))، ((سبدی خوشه نور))، ((پرسش درد))، ((اشک و خون)) و ((بهای راحتی)) :عجب اسرار غمگینی/ که خورشیدی نمی‌تابد/ و ماهی نیست نورافشان/ و در هر کوچه‌ای/ مستانه جغدی هست/ قناری‌ها/ اسیر میله در بندند/ ارزن هست/ و آبی هم/ و چندین میله در هر سو/ بهای راحتی شاید/ ….