ادموکراسی؛ طرح نظریه دموکراسی علیه دموکراسی

جزئیات پروژه

معرفی مختصر کتاب

نظریه دموکراسی علیه دموکراسی به این معناست که تحمیل یافته‌ها و بافته‌های خود به دیگران حتی در شکل معرفی راه صحیح به معناي حمله به خواست مردمی است که مثل مهاجمان می‌اندیشند و باورها و ارزش‌های متفاوت با آن‌ها دارند. در این کتاب نویسنده در پی یافتن پاسخ روشن و قابل دفاعی است که در سال ۱۳۸۴ زیر عنوان دموکراسی علیه دموکراسی یا ادموکراسی و ضد دموکراسی مطرح می‌شود. در این راستا وی پنج مقاله مرتبط را که در روزنامه‌های «عصر رسانه» و «بامداد» طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ منتشر شده است، مورد بررسی قرار می‌دهد.

برای خرید کتاب اینجا را ببینید.