دختر خورشید و پسر ماه

جزئیات پروژه

معرفی مختصر کتاب

سروده‌ی حاضر در ۲۲۲۲ بیت مشتمل است بر دل‌دادگی دختر خورشید و پسر ماه به یک‌دیگر، آن‌ها به سبب وجود موانع و مشکلات، سوار بر شهاب سنگی شده و کهکشان‌ها را می‌پیمایند. آن‌گاه از دور دست‌ها زمین را به مثابه‌ی حلقه‌ی انگشتری در دست کهکشان راه‌شیری دیده و در می‌یابند که ایران بسان نگین این انگشتری است. پس ایران را برای زندگی سرشار از عشق خیش برمی‌گزینند و در شمال تهران بر روی رشته کوه‌های البرز فرود می‌آیند، غافل از این‌که خورشید به دنبال دختر خویش در زمین غوغا به پا می‌کند و ماه با تمام وجود میان خورشید و زمین قرار می‌گیرد تا این دو اسطوره‌ی عشق پاک آسمانی در ایران که سرزمین عشق نام می‌گیرد- زندگی کنند. طی این خورشید گرفتگی مردم جهان رفتارهای متفاتی از خودشان می‌دهند. تا این که …

برای خرید کتاب اینجا را ببینید.